Facebook | Instagram | TikTok | YouTube
លក្ខខណ្ឌ
គេហទំព័រនេះ និងកម្មវិធី KhmerCube Mobile (ជាសមូហភាព "គេហទំព័រ" នេះ) ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ KhmerCube ("យើង" "យើង" ឬ "KhmerCube")។ យើងកំពុងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ និងហាងអនឡាញរបស់យើង (រួមគ្នា "សេវាកម្ម" របស់យើង) ក្រោមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម។

តាមរយៈការរុករក ចូលប្រើ ចុះឈ្មោះ ឬទិញទំនិញនៅលើគេហទំព័រនេះ ឬបើមិនដូច្នេះទេ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង អ្នកកំពុងយល់ព្រមចំពោះលក្ខខណ្ឌ និងលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមទាំងអស់ រួមទាំងគោលការណ៍ដែលបានយោងនៅទីនេះ (ជារួម "លក្ខខណ្ឌ" ទាំងនេះ)។ ដូច្នេះ សូមអានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគេហទំព័រនេះ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនៅពេលណាក៏បាន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ចងភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ អ្នកមិនគួររុករក ចូលប្រើ ចុះឈ្មោះ ឬទិញទំនិញពីគេហទំព័រ។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះអនុវត្តចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៃគេហទំព័រ រួមទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ដោយគ្មានដែនកំណត់ ដែលជាកម្មវិធីរុករក អ្នកលក់ អតិថិជន ពាណិជ្ជករ និង/ឬអ្នករួមចំណែកនៃមាតិកា។

អ្នកតំណាង និងធានាថា អ្នកមានអាយុយ៉ាងតិច 18 ឆ្នាំ ឬចូលមើលគេហទំព័រនេះ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាល។
គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន
គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ដែលគ្រប់គ្រងការចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងផងដែរ អាចរកបាននៅទីនេះ។ សូមពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលយើងប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងចែករំលែកព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។
ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
យោងទៅតាមការអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ យើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណដែលមានកម្រិត មិនផ្តាច់មុខ មិនអាចផ្ទេរបាន មិនអាចអនុញ្ញាតបន្តដើម្បីចូលប្រើ និងធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន មិនមែនជាពាណិជ្ជកម្មនៃគេហទំព័រនេះ លុះត្រាតែបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណនេះមិនរួមបញ្ចូលៈ (ក) ការលក់បន្ត ឬការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មណាមួយនៃគេហទំព័រនេះ ឬខ្លឹមសារនៅក្នុងនោះ។ (ខ) ការប្រមូល និងការប្រើប្រាស់ការចុះបញ្ជីផលិតផល ឬការពិពណ៌នាណាមួយ; (គ) បង្កើតការប្រើប្រាស់ដេរីវេនៃគេហទំព័រនេះ និងខ្លឹមសាររបស់វា; ឬ (ឃ) ការប្រើប្រាស់ការជីកយករ៉ែទិន្នន័យ មនុស្សយន្ត ឬវិធីសាស្ត្រប្រមូល និងទាញយកទិន្នន័យស្រដៀងគ្នានៅលើគេហទំព័រនេះ។ អ្នក​មិន​អាច​ប្រើ​ស៊ុម ឬ​ប្រើ​បច្ចេកទេស​ស៊ុម​ដើម្បី​បិទ​ស្លាក​សញ្ញា​ពាណិជ្ជសញ្ញា ខ្លឹមសារ ឬ​ព័ត៌មាន​កម្មសិទ្ធិ​ផ្សេង​ទៀត​របស់​យើង (រួម​ទាំង​រូបភាព​ដែល​រក​ឃើញ​នៅ​គេហទំព័រ​នេះ ខ្លឹមសារ​នៃ​អត្ថបទ ឬ​ប្លង់/រចនា​ទំព័រ ឬ​ទម្រង់​ណាមួយ​ដែល​មាន​នៅ​លើ ទំព័រមួយ) ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់យើង លើសពីនេះ អ្នកមិនអាចប្រើស្លាកមេតា ឬ "អត្ថបទលាក់" ណាមួយផ្សេងទៀតដោយប្រើឈ្មោះ ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬឈ្មោះផលិតផលដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់យើងឡើយ។ ការបំពានណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងនាំឱ្យមានការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណភ្លាមៗដែលមាននៅក្នុងកថាខណ្ឌនេះដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អ្នក។

អ្នក​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​សិទ្ធិ​កំណត់ ដកហូត​បាន និង​គ្មាន​ផ្តាច់មុខ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​តំណខ្ពស់​ទៅកាន់​ទំព័រ​ដើម​នៃ​គេហទំព័រ​នេះ ដរាបណា​តំណ​នេះ​មិន​បង្ហាញ​អំពី​យើង ឬ​ផលិតផល ឬ​សេវាកម្ម​របស់​យើង​ក្នុង​បញ្ហា​មិន​ពិត បំភាន់ បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ឬ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ​។ សិទ្ធិមានកំណត់នេះអាចត្រូវបានដកហូតនៅពេលណាក៏បាន។ អ្នក​មិន​អាច​ប្រើ​ឡូហ្គោ​របស់​យើង ឬ​ក្រាហ្វិក ឬ​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​មាន​កម្មសិទ្ធិ​ផ្សេង​ទៀត​ជា​ផ្នែក​នៃ​តំណ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរ​ឡើយ។
គណនី
ដើម្បីចូលប្រើមុខងារមួយចំនួននៃគេហទំព័រនេះ អ្នកប្រហែលជាតម្រូវឱ្យចុះឈ្មោះ ហើយអ្នកប្រហែលជាតម្រូវឱ្យជ្រើសរើស ពាក្យសម្ងាត់ និងឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ឬការកំណត់អត្តសញ្ញាណគណនី។ ប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះ អ្នកយល់ព្រមផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ និងដើម្បីជូនដំណឹងដល់យើងភ្លាមៗអំពីបច្ចុប្បន្នភាព ឬការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងទៀតចំពោះព័ត៌មានបែបនេះ។

អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការការពារសុវត្ថិភាព និងការសម្ងាត់នៃពាក្យសម្ងាត់ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណគណនីរបស់អ្នក។ រាល់ពេលដែលអ្នកប្រើពាក្យសម្ងាត់ ឬការកំណត់អត្តសញ្ញាណ អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះតាមរបៀបដែលស្របតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ហើយយើងមិនមានកាតព្វកិច្ចស៊ើបអង្កេតការអនុញ្ញាត ឬប្រភពនៃការចូលប្រើប្រាស់ ឬការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះទេ។ . អ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះដោយនរណាម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់ និងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកថាតើការចូលប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះពិតជាត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយអ្នក រួមទាំងគ្មានដែនកំណត់ រាល់ការទំនាក់ទំនង និងការបញ្ជូន និងកាតព្វកិច្ចទាំងអស់ ( រួមទាំងកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដោយគ្មានកំណត់) ដែលកើតឡើងតាមរយៈការចូលប្រើប្រាស់ ឬការប្រើប្រាស់។
ទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិច
នៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័រនេះ ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកយើង អ្នកកំពុងទំនាក់ទំនងជាមួយយើងតាមអេឡិចត្រូនិក។ អ្នកយល់ព្រមទទួលការទំនាក់ទំនងពីយើងតាមអេឡិចត្រូនិក។ យើង​នឹង​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ជាមួយ​អ្នក​តាម​អ៊ីមែល ឬ​តាម​រយៈ​ការ​ប្រកាស​ដំណឹង​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ ឬ​តាម​រយៈ​សេវាកម្ម​ផ្សេង​ទៀត​របស់​យើង។ អ្នកយល់ព្រមថារាល់កិច្ចព្រមព្រៀង ការជូនដំណឹង ការលាតត្រដាង និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្សេងទៀតដែលយើងផ្តល់ជូនអ្នកតាមអេឡិចត្រូនិក បំពេញតម្រូវការផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែលទំនាក់ទំនងបែបនេះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។
មាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់

គេហទំព័រនេះអាចរួមបញ្ចូលមុខងារ និងមុខងារ (“មុខងារអន្តរកម្ម”) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បង្កើត បង្ហោះ បញ្ជូន ឬរក្សាទុកមាតិកាណាមួយ ដូចជាអត្ថបទ តន្ត្រី សំឡេង រូបថត វីដេអូ ក្រាហ្វិក ឬកូដនៅលើគេហទំព័រ ("មាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់" ) ខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់អាចមើលបានជាសាធារណៈ ហើយអាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក និងខ្លឹមសារណាមួយដែលអ្នកបង្ហោះស្របតាមប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក ប៉ុន្តែវាមិនរួមបញ្ចូលព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នក ឬព័ត៌មានដែលអ្នកដាក់ស្នើដើម្បីធ្វើការទិញនោះទេ។ អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក និងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មុខងារអន្តរកម្មរបស់អ្នក ហើយការប្រើប្រាស់មុខងារអន្តរកម្មរបស់អ្នកដោយហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ដោយប្រើតំបន់អន្តរកម្មណាមួយ អ្នកយល់ព្រមមិនបង្ហោះ ផ្ទុកឡើង បញ្ជូន ចែកចាយ រក្សាទុក បង្កើត ឬបោះផ្សាយ ឬផ្ញើតាមគេហទំព័រណាមួយខាងក្រោម៖

ខ្លឹមសាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនស្របច្បាប់ ប្រមាថ បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ អាសអាភាស អាសអាភាស អាសអាភាស អាសអាភាស អាសអាភាស បង្ហាញការយាយី គំរាមកំហែង រំលោភបំពាន រលាក ក្លែងបន្លំ ឬអាចជំទាស់បាន។
ខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ដែលនឹងបង្កើត លើកទឹកចិត្ត ឬផ្តល់ការណែនាំសម្រាប់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ រំលោភលើសិទ្ធិរបស់ភាគីណាមួយ ឬដែលនឹងបង្កើតការទទួលខុសត្រូវ ឬរំលោភលើច្បាប់ក្នុងស្រុក រដ្ឋ ជាតិ ឬអន្តរជាតិ។
ខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបង្ហាញ ពិពណ៌នា ឬលើកទឹកចិត្តដល់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលណាមួយដែលយើងលក់ក្នុងលក្ខណៈដែលអាចជាការប្រមាថ មិនសមរម្យ ឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យើង ឬអ្នកប្រើប្រាស់ ឬអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយឡើយ។
ខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ ឬបំពានសិទ្ធិសាធារណៈ ឯកជនភាព ឬសិទ្ធិការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកដ៏ទៃ រួមទាំងរូបភាព វីដេអូ រូបភាព ឬព័ត៌មានអំពីបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលអ្នកមិនបានទទួលការយល់ព្រមពីបុគ្គលនោះ។
ខ្លឹមសាររបស់អ្នកប្រើដែលធ្វើឱ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនពិត ឬបំភាន់ ការអះអាង ឬការពិពណ៌នាអំពីបុគ្គល ក្រុមហ៊ុន ផលិតផល ឬសេវាកម្ម។
ខ្លឹមសាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចរំលោភលើប៉ាតង់ ពាណិជ្ជសញ្ញា សម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្ម ការរក្សាសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិបញ្ញា ឬកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់ភាគីណាមួយ;
ខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ដែលក្លែងបន្លំជាបុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយ ឬបង្ហាញភាពមិនពិតអំពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយបុគ្គល ឬអង្គភាព។ និង
មេរោគ មេរោគគ្រប់ប្រភេទ ទិន្នន័យខូច ឬឯកសារ ឬកូដដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ រំខាន ឬបំផ្លិចបំផ្លាញផ្សេងទៀត។


សិទ្ធិក្នុងមាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់

លើកលែងតែមានការផ្តល់ជូនផ្សេងពីនេះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ នៅលើគេហទំព័រនេះ ឬនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ដោយឡែកជាមួយយើង យើងមិនទាមទារកម្មសិទ្ធិ ឬគ្រប់គ្រងលើខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តាមរយៈការដាក់ស្នើ ឬបង្ហោះខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រនេះ អ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវសិទ្ធិផ្តាច់មុខ ឥតគិតថ្លៃ ថ្លៃសួយសារអាករ ទូទាំងពិភពលោក អចិន្ត្រៃយ៍ មិនអាចដកហូតបាន ផ្ទេរបាន និងសិទ្ធិបន្តបន្ទាប់បន្សំពេញលេញក្នុងការប្រើប្រាស់ ផលិតឡើងវិញ កែប្រែ កែសម្រួល បោះពុម្ពផ្សាយ បកប្រែ បង្កើតដេរីវេ។ ធ្វើការពី ចែកចាយ អនុវត្ត និងបង្ហាញខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់បែបនេះនៅលើគេហទំព័រនេះ និងនៅលើគេហទំព័រភាគីទីបី និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ និងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ឬទម្រង់ផ្សេងទៀតទាំងអស់ មិនថាត្រូវបានស្គាល់ ឬបង្កើតនៅពេលក្រោយ សម្រាប់គោលបំណងណាមួយ និងដោយគ្មានសំណងណាមួយដល់អ្នក។ អ្នកក៏ផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៃគេហទំព័រនេះនូវសិទ្ធិក្នុងការចូលប្រើមាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេនៃគេហទំព័រនេះ។

តាមរយៈការបង្ហោះខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់គេហទំព័រនេះ អ្នកតំណាង និងធានាថា (ក) ខ្លឹមសាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់គឺមិនសម្ងាត់។ (b) អ្នកជាម្ចាស់ និងគ្រប់គ្រងសិទ្ធិ ចំណងជើង និងការចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ និងចំពោះខ្លឹមសាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬបើមិនដូច្នេះទេ អ្នកមានសិទ្ធិចាំបាច់ទាំងអស់ក្នុងការបង្ហោះ និងប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងនោះទៅកាន់គេហទំព័រនេះ និងផ្តល់សិទ្ធិឱ្យយើងនូវសិទ្ធិដែលអ្នកផ្តល់ឲ្យនៅក្នុងទាំងនេះ។ លក្ខខណ្ឌ; (គ) ខ្លឹមសាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់មានភាពត្រឹមត្រូវ និងមិនមានការយល់ច្រឡំ ឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ក្នុងលក្ខណៈណាមួយឡើយ។ និង (d) ខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់ និងការបង្ហោះរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនេះ សូមកុំបំពានលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬផ្សេងទៀតនៃលក្ខខណ្ឌ គោលការណ៍ណែនាំ ឬគោលនយោបាយដែលអាចអនុវត្តបានរបស់យើង ឬច្បាប់ ច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបាន។

មតិយោបល់

ដោយឡែកពីគ្នា និងក្រៅពីខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ អ្នកអាចមានលទ្ធភាពដាក់សំណួរ ការផ្តល់យោបល់ ការពិនិត្យ គំនិត ផែនការ ការរចនា កំណត់ចំណាំ សំណើ គំនូរ សម្ភារៈដើម ឬច្នៃប្រឌិត និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនេះ ពួកយើង និងផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់យើង (រួម "មតិយោបល់") ។ អ្នកយល់ព្រមថាមតិត្រឡប់គឺមិនសម្ងាត់ ហើយនឹងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិតែមួយគត់របស់យើង។ យើងនឹងមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខ រួមទាំងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់នៅក្នុង និងចំពោះមតិកែលម្អនោះ ហើយនឹងមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ និងផ្សព្វផ្សាយមតិកែលម្អដោយគ្មានដែនកំណត់សម្រាប់គោលបំណងណាមួយ ពាណិជ្ជកម្ម ឬផ្សេងទៀត ដោយគ្មានការទទួលស្គាល់ ឬសំណងដល់អ្នក។ការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិប្រើប្រាស់

អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកមិនត្រូវ (ហើយអ្នកយល់ព្រមមិនអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គល ឬអង្គភាពផ្សេងទៀតដោយប្រើពាក្យសម្ងាត់ និងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកទៅ)៖

ទាញយក, កែប្រែ, ផលិតឡើងវិញ, សម្របខ្លួន, បកប្រែ, វិស្វករបញ្ច្រាស, បង្កើតស្នាដៃដេរីវេដោយផ្អែកលើ, បង្ហាញជាសាធារណៈ, លក់, ជួល, អាជ្ញាប័ណ្ណ, ឬតាមមធ្យោបាយណាមួយដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនេះ លើកលែងតែ និងក្នុងកម្រិតដែលបានអនុញ្ញាតយ៉ាងច្បាស់នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ;
លុបការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬការជូនដំណឹងអំពីសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុង ឬនៅលើគេហទំព័រ។
ប្រើមនុស្សយន្ត, ពីងពាង, កម្មវិធីស្វែងរក/ទាញយកគេហទំព័រ ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដើម្បីទាញយក ឬធ្វើលិបិក្រមផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនេះ;
ប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត (រួមទាំងឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និង/ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល) សម្រាប់គោលបំណងណាមួយក្រៅពីការស្នើសុំ និង/ឬចែករំលែកការវាយតម្លៃជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត;
ធ្វើកំណែទម្រង់ ឬស៊ុមផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រណាមួយដែលជាផ្នែកនៃគេហទំព័រនេះ;
បង្កើតគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ដោយមធ្យោបាយស្វ័យប្រវត្តិ ឬក្រោមការក្លែងបន្លំ ឬក្លែងបន្លំ។
បង្កើត ឬបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិកដែលមិនមានការស្នើសុំ ដូចជា “សារឥតបានការ” ឬបើមិនដូច្នេះទេ រំខានដល់ការរីករាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រ។
ដាក់ស្នើទៅគេហទំព័រនេះ ខ្លឹមសារណាមួយដែលនិយាយមិនពិត ឬបង្កប់ន័យថាខ្លឹមសារទាំងនោះត្រូវបានឧបត្ថម្ភ ឬគាំទ្រដោយពួកយើង។
បញ្ជូន ឬផ្ទុកឡើងទៅកាន់គេហទំព័រនេះ ធាតុណាមួយដែលមាន ឬបង្កប់នូវមេរោគណាមួយ ពពួក Worm, ពិការភាព, Malware, Trojan horse, software bomb ឬលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតដែលបានរចនាឡើងដើម្បីបំផ្លាញ ឬបន្ទាបបន្ថោកក្នុងលក្ខណៈណាមួយនៃដំណើរការនៃគេហទំព័រនេះ, គេហទំព័រផ្សេងទៀត ឬកុំព្យូទ័រណាមួយ ឬឧបករណ៍ ឬប្រព័ន្ធផ្សេងទៀត ឬភាពរីករាយនៃគេហទំព័រនេះដោយអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយ;
ប្រើគេហទំព័រនេះដើម្បីបំពានលើសុវត្ថិភាព ឬទទួលបានសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ឬបណ្តាញកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ ឬប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតដោយគ្មានការអនុញ្ញាត (រួមទាំងការប៉ុនប៉ងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងការស្វែងរកពាក្យសម្ងាត់ ឬលេខកូដសម្ងាត់សុវត្ថិភាព);
ដាក់ស្នើទៅគេហទំព័រនេះ មាតិកាណាមួយដែលមិនស្របច្បាប់ ឬជួយសម្រួល បង្កើត ផ្សព្វផ្សាយ ឬលើកទឹកចិត្តសកម្មភាពខុសច្បាប់។ ឬបើមិនដូច្នេះទេ ប្រើប្រាស់គេហទំព័រដើម្បីផ្ទេរ ឬរក្សាទុកសម្ភារៈខុសច្បាប់ រួមទាំងសម្ភារៈដែលចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែង ឬអាសអាភាស។
ចម្លង ឬរក្សាទុកមាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយដែលផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រនេះ ក្រៅពីសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ការប្រើប្រាស់មិនមែនពាណិជ្ជកម្ម។
ចាត់វិធានការណាមួយដែលកំណត់ ឬអាចដាក់ក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់យើង ទិន្នន័យដ៏ធំមិនសមហេតុផល ឬមិនសមាមាត្រ ឬបន្ទុកចរាចរណ៍នៅលើគេហទំព័រនេះ ឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាដែលប្រើដើម្បីដំណើរការ និងធ្វើឱ្យគេហទំព័រនេះអាចប្រើបាន។ ឬ
ប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ និង/ឬខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយ ដោយចេតនា ឬអចេតនា ដើម្បីបំពានលើមូលដ្ឋាន រដ្ឋ សហព័ន្ធ ឬច្បាប់អន្តរជាតិដែលអាចអនុវត្តបាន។
យើងមិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការត្រួតពិនិត្យការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយនៅលើគេហទំព័រនេះទេ ហើយយើងរក្សាសិទ្ធិ និងមានឆន្ទានុសិទ្ធិទាំងស្រុងក្នុងការត្រួតពិនិត្យការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រនេះគ្រប់ពេលវេលា និងដោយហេតុផលណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។


កម្មសិទ្ធិ

ដូចជារវាងអ្នក និងពួកយើង គេហទំព័រនេះ រួមទាំងរូបថតទាំងអស់ រូបភាព អត្ថបទ ក្រាហ្វិក រូបតំណាង ឈុតអូឌីយ៉ូ កម្មវិធី កូដប្រភព និងទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតនៃវា (មិនរាប់បញ្ចូលខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់) ការកែលម្អ ឬការកែប្រែទាំងអស់របស់វា ការងារដេរីវេទាំងអស់ផ្អែកលើវា ហើយការប្រមូល ការរៀបចំ និងការប្រមូលផ្តុំនៃគេហទំព័រនេះ (ជាសមូហភាព "ខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រ") រួមទាំងការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀត ឬសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិនៅខាងលើ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយពួកយើង ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើង ហើយត្រូវបានការពារដោយការរក្សាសិទ្ធិដែលអាចអនុវត្តបាន។ ច្បាប់។

ការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬសញ្ញាសម្គាល់សេវាកម្មណាមួយរបស់យើងដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់យើងត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ អ្នក​មិន​អាច​ប្រើ​ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬ​សញ្ញា​សេវាកម្ម​របស់​យើង​ក្នុង​ការ​ទាក់ទង​នឹង​ផលិតផល ឬ​សេវាកម្ម​ក្នុង​គ្រប់​មធ្យោបាយ​ដែល​ទំនង​ជា​បង្ក​ឱ្យ​មាន​ការភ័ន្តច្រឡំ។ អ្នក​មិន​អាច​ប្រើ​ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬ​សញ្ញា​សេវាកម្ម​របស់​យើង​ក្នុង​លក្ខណៈ​ណា​មួយ​ដែល​បង្ខូច​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​យើង​ឡើយ។ អ្នកមិនអាចប្រើពាណិជ្ជសញ្ញា ឬសញ្ញាសេវាកម្មរបស់យើងណាមួយនៅក្នុងស្លាកមេតាដោយគ្មានការយល់ព្រមច្បាស់លាស់ជាមុនទេ។ គ្មានអ្វីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាផ្តល់ឱ្យអ្នក ឬអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនូវអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬសិទ្ធិណាមួយនៅក្នុង ឬចំពោះប៉ាតង់ កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ពាណិជ្ជសញ្ញា អាថ៌កំបាំងពាណិជ្ជកម្ម ឬសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀត។


ការទិញនៅលើគេហទំព័រនេះ។

អ្នកយល់ព្រមថារាល់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកជាមួយ ឬតាមរយៈគេហទំព័រនេះអាច តាមជម្រើសរបស់យើង ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមអេឡិចត្រូនិកចាប់ពីដើមដល់ចប់។ ប្រសិនបើយើងសម្រេចចិត្តបន្តដោយមិនប្រើអេឡិចត្រូនិក ប្រតិបត្តិការទាំងនោះនឹងនៅតែគ្រប់គ្រងដោយលក្ខខណ្ឌដែលនៅសល់នៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ លុះត្រាតែអ្នកចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលផ្តល់ដោយពួកយើង។ អ្នកមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបោះពុម្ព ឬធ្វើច្បាប់ចម្លងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងកិច្ចសន្យា ឬការបង្ហាញផ្សេងទៀតដែលយើងតម្រូវឱ្យផ្តល់ជូនអ្នក។

យើងគិតពន្ធលើការលក់សម្រាប់ទំនិញដែលបានបញ្ជាទិញនៅលើគេហទំព័រនេះ ដោយផ្អែកលើអត្រាពន្ធលក់រដ្ឋដែលអាចអនុវត្តបាននៃទីតាំងដែលការបញ្ជាទិញកំពុងត្រូវបានដឹកជញ្ជូន។

នៅពេលដែលយើងដឹកជញ្ជូនទៅអ្នក ឬតាមការណែនាំរបស់អ្នកទៅកាន់អ្នកផ្សេង អ្នកយល់ព្រមក្នុងការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូន និងថ្លៃដឹកជញ្ជូនណាមួយដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះ នៅពេលដែលការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកត្រូវបានដាក់។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបង្កើន បន្ថយ និងបន្ថែម ឬលុបបំបាត់ការគិតថ្លៃម្តងម្កាល និងដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន ដូច្នេះអ្នកយល់ព្រមពិនិត្យការគិតថ្លៃទាំងអស់ មុនពេលធ្វើការបញ្ជាទិញ ឬចុះឈ្មោះសម្រាប់សេវាកម្ម។ ការគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូន ឬការដោះស្រាយណាមួយអាច ឬមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការចំណាយជាក់ស្តែង។

មានតែប័ណ្ណឥណទានដែលមានសុពលភាព ឬវិធីបង់ប្រាក់ផ្សេងទៀតដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ពួកយើងប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រើបាន។ តាមរយៈការដាក់ស្នើការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក អ្នកតំណាង និងធានាថាអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើកាត ឬវិធីសាស្រ្តដែលបានកំណត់ ហើយអនុញ្ញាតឱ្យយើងគិតប្រាក់លើការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក (រួមទាំងពន្ធ ការដឹកជញ្ជូន ការចាត់ចែង និងចំនួនទឹកប្រាក់ផ្សេងទៀតដែលបានពិពណ៌នានៅលើគេហទំព័រ) ទៅកាន់កាតនោះ ឬវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើកាត (ឬវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀត) មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន មិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនអាចទទួលយកបាន ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកអាចត្រូវបានផ្អាក ឬលុបចោលដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ការត្រឡប់មកវិញទាំងអស់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលនយោបាយត្រឡប់មកវិញ ការបង្វិលសង និងការផ្លាស់ប្តូររបស់យើង ដែលអាចត្រូវបានរកឃើញនៅទីនេះ។

យើងព្យាយាមធ្វើឱ្យមានភាពត្រឹមត្រូវតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន និងលុបបំបាត់កំហុសនៅលើគេហទំព័រនេះ; ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងមិនធានាថាផលិតផល សេវាកម្ម ការពិពណ៌នា រូបថត តម្លៃ ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតណាមួយគឺត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ អាចទុកចិត្តបាន បច្ចុប្បន្ន ឬគ្មានកំហុស។ ក្នុងករណីមានកំហុស មិនថានៅលើគេហទំព័រនេះ នៅក្នុងការបញ្ជាក់ការបញ្ជាទិញ ក្នុងការដំណើរការការបញ្ជាទិញ ការផ្តល់ផលិតផល ឬសេវាកម្ម ឬបើមិនដូច្នេះទេ យើងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែកំហុសនោះ ហើយកែប្រែការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកតាមការចាំបាច់ (រួមទាំងការគិតថ្លៃត្រឹមត្រូវ)។ price) ឬដើម្បីលុបចោលការបញ្ជាទិញ និងសងប្រាក់វិញនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានគិត។ ដំណោះស្រាយតែមួយគត់របស់អ្នកក្នុងករណីមានកំហុសបែបនេះគឺត្រូវលុបចោលការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក និងទទួលបានប្រាក់បង្វិលសងវិញ។ ដើម្បីស្វែងយល់ពីលទ្ធភាពនៃដំណោះស្រាយផ្សេងទៀត សូមទាក់ទង support@thecubicle.us ។

រាល់ទំនិញទាំងអស់គឺអាស្រ័យទៅលើភាពអាចរកបាន ហើយយើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំណត់បរិមាណលើការបញ្ជាទិញណាមួយ ដើម្បីបដិសេធរាល់ការបញ្ជាទិញ ឬផ្នែកណាមួយនៃការបញ្ជាទិញ និងបញ្ឈប់ផលិតផល ឬសេវាកម្មដោយគ្មានការជូនដំណឹង បើទោះបីជាអ្នកបានដាក់ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នករួចហើយក៏ដោយ។ តម្លៃទាំងអស់អាចប្រែប្រួលដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធ ឬលុបចោលការបញ្ជាទិញណាមួយដែលដាក់សម្រាប់ផលិតផល និង/ឬសេវាកម្មដែលការលក់ ឬប្រើប្រាស់ផលិតផល និង/ឬសេវាកម្មនោះនៅក្នុងរដ្ឋ ឬយុត្តាធិការរបស់អ្នកត្រូវបានកម្រិត ឬហាមឃាត់។


តំណភ្ជាប់

គេហទំព័រនេះអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀតនៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងដំណើរការដោយភាគីទីបី។ អ្នកទទួលស្គាល់ថា យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រតិបត្តិការ ឬខ្លឹមសារដែលមានទីតាំងនៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រណាមួយនោះទេ។


ការបញ្ចប់

អ្នកអាចបញ្ចប់លក្ខខណ្ឌនៅពេលណាក៏បានដោយបិទគណនីរបស់អ្នក និងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ យើងរក្សាសិទ្ធិដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន និងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់របស់យើង ដើម្បីបញ្ចប់សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនេះ និងដើម្បីទប់ស្កាត់ ឬរារាំងការចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះនាពេលអនាគត ឬផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនេះ។


សំណង

ក្នុងវិសាលភាពពេញលេញបំផុតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន អ្នកយល់ព្រមការពារ ទូទាត់សំណង និងរក្សាការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យើង និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងសាខារបស់យើង ព្រមទាំងមន្ត្រី នាយក ភ្នាក់ងារ ដៃគូ សមាជិក និយោជិត អ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ អ្នកផ្តល់សេវា និងអ្នកប្រឹក្សារបស់យើង ("របស់យើង ភាគីពាក់ព័ន្ធ") ពី និងប្រឆាំងនឹងការទាមទារ ការខូចខាត ថ្លៃដើម បំណុល និងការចំណាយ (ជារួម "ការទាមទារ") ដែលកើតឡើងចេញពី ឬទាក់ទងនឹង (ក) ការចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់ ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះខុស។ (b) មាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយដែលអ្នកបង្ហោះ ផ្ទុកឡើង ប្រើ ចែកចាយ រក្សាទុក ឬបញ្ជូនផ្សេងទៀតនៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រនេះ; (គ) រាល់មតិប្រតិកម្មដែលអ្នកផ្តល់; (ឃ) ការបំពានរបស់អ្នកលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ; និង (ង) ការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់អ្នកផ្សេងទៀត។ អ្នកយល់ព្រមជូនដំណឹងយើងភ្លាមៗអំពីការទាមទារភាគីទីបី សហការជាមួយយើងក្នុងការការពារការទាមទារបែបនេះ ហើយបង់ថ្លៃសេវា ការចំណាយ និងការចំណាយទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងការការពារការទាមទារបែបនេះ (រាប់បញ្ចូលទាំងថ្លៃសេវាមេធាវី)។ អ្នកយល់ព្រមបន្ថែមទៀតថា ពួកយើងនឹងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងការការពារ ឬការដោះស្រាយការទាមទាររបស់ភាគីទីបីណាមួយ។


ការបដិសេធ

លើកលែងតែមានការផ្តល់ជូនយ៉ាងច្បាស់លាស់ គេហទំព័រនេះ រួមទាំងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រទាំងអស់ និងសេវាកម្មដែលផ្តល់នៅលើ ឬពាក់ព័ន្ធនឹងគេហទំព័រនេះត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើមូលដ្ឋាន "ដូចដែលមាន" និង "ជាមួយនឹងកំហុសទាំងអស់" ដោយគ្មានតំណាង ការធានា ឬលក្ខខណ្ឌនៃប្រភេទណាមួយ ទាំងការបង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យ។ យើងបដិសេធរាល់ការតំណាង ការធានា លក្ខខណ្ឌ និងកាតព្វកិច្ច ការបង្ហាញ បង្កប់ន័យ ឬច្បាប់ រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការធានា កាតព្វកិច្ច ឬលក្ខខណ្ឌដែលបង្កប់ន័យ៖ (ក) ភាពអាចធ្វើជំនួញ សម្បទាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ ឬការប្រើប្រាស់ លទ្ធផល ចំណងជើង និងមិនមែន - ការរំលោភបំពាន; និង (b) បង្កើតឡើងដោយការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្ម វគ្គនៃការដោះស្រាយ ឬដំណើរការនៃការអនុវត្ត។ យើងមិនតំណាង ឬធានាថាគេហទំព័រនេះត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ អាចទុកចិត្តបាន បច្ចុប្បន្ន ឬគ្មានកំហុសទេ។ យើងមិនតំណាង ឬធានាថាគេហទំព័រនេះ ឬម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងគ្មានមេរោគ ឬសមាសធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតទេ។


ភាពផ្តាច់មុខនៃដំណោះស្រាយ; ដែន​កំណត់​នៃ​ការទទួលខុសត្រូវ

មធ្យោបាយដោះស្រាយផ្តាច់មុខ និងផ្តាច់មុខរបស់អ្នក និងការទទួលខុសត្រូវផ្តាច់មុខ និងផ្តាច់មុខរបស់យើង ចំពោះការបំពានលើការធានាណាមួយ គឺជាសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការប្រគល់ផលិតផលមកវិញ ឬទទួលបានប្រាក់បង្វិលសងសម្រាប់សេវាកម្មក្រោមគោលនយោបាយត្រឡប់មកវិញ និងការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចអនុវត្តបាន។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយ យើង ឬភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតពិសេស ដោយប្រយោល ចៃដន្យ ឬជាផលវិបាក រួមទាំងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ឬការបាត់បង់អាជីវកម្ម ទោះបីជាយើង ឬភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើងត្រូវបានណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះក៏ដោយ ក៏យើងមិនត្រូវ និងទំនួលខុសត្រូវរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើង មិនថានៅក្នុងកិច្ចសន្យា ការធានា ការធ្វើទារុណកម្ម (រួមទាំងការធ្វេសប្រហែស ថាតើសកម្ម ឬអកម្ម) ឬទ្រឹស្តីផ្សេងទៀតដែលកើតចេញពី ឬទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬការទិញ ឬការប្រើប្រាស់ផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយ ទិញតាមរយៈគេហទំព័រនេះលើសពីតម្លៃទិញផលិតផល ឬសេវាកម្ម។ ដោយសារតែរដ្ឋ ឬយុត្តាធិការមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការដកចេញ ឬការកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតជាលទ្ធផល ឬដោយចៃដន្យ នៅក្នុងរដ្ឋ ឬយុត្តាធិការបែបនេះ ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងត្រូវកំណត់ត្រឹមកម្រិតអតិបរមាដែលច្បាប់អនុញ្ញាត។ ដែនកំណត់ដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌនេះនឹងមិនកំណត់ ឬមិនរាប់បញ្ចូលការធ្វេសប្រហែសទាំងស្រុង ក្លែងបន្លំ ចេតនា ចេតនា ព្យាបាទ ឬការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើង ឬភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើងឡើយ។


ឱសថ

អ្នកយល់ព្រមថាដំណោះស្រាយរបស់យើងតាមច្បាប់សម្រាប់ការបំពានជាក់ស្តែង ឬការគំរាមកំហែងណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ ហើយថាយើងនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានការអនុវត្តជាក់លាក់ ឬការសង្គ្រោះដោយអចេតនា ឬទាំងពីរ បន្ថែមពីលើការខូចខាតណាមួយដែលយើងអាចទទួលបានដោយស្របច្បាប់ក្នុងការស្តារឡើងវិញ។ ជាមួយនឹងការចំណាយសមហេតុផលនៃទម្រង់នៃការដោះស្រាយវិវាទណាមួយ រួមទាំងថ្លៃមេធាវីដោយគ្មានដែនកំណត់។

គ្មានសិទ្ធិ ឬសំណងណាមួយរបស់យើង នឹងត្រូវផ្តាច់មុខពីអ្នកផ្សេងទៀត មិនថានៅក្នុងច្បាប់ ឬដោយសមធម៌ទេ រួមទាំងដោយគ្មានដែនកំណត់ ការខូចខាត ជំនួយសង្គ្រោះ ថ្លៃមេធាវី និងការចំណាយ។


ការកែប្រែទៅកាន់គេហទំព័រ

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ឬបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ន ឬជាអចិន្ត្រៃយ៍ គេហទំព័រនេះ ឬលក្ខណៈពិសេស ឬផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនេះ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។


ភាពធ្ងន់ធ្ងរ

ប្រសិនបើបទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនត្រឹមត្រូវ ចាត់ទុកជាមោឃៈ ឬដោយហេតុផលណាមួយដែលមិនអាចអនុវត្តបាន លក្ខខណ្ឌនោះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាចំនួនច្រើន ហើយនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុពលភាព និងការអនុវត្តនៃបទប្បញ្ញត្តិដែលនៅសេសសល់ណាមួយឡើយ។


គ្មានអ្នកទទួលផលពីភាគីទីបីទេ។

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះគឺសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ ហើយនឹងអាចអនុវត្តបានដោយភាគីតែប៉ុណ្ណោះ។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនមានបំណងផ្តល់សិទ្ធិ ឬអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយដល់ភាគីទីបី ឬបង្កើតកាតព្វកិច្ច ឬការទទួលខុសត្រូវរបស់ភាគីណាមួយចំពោះភាគីទីបីនោះទេ។


ច្បាប់​គ្រប់គ្រង

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ដោយឡែកណាមួយដែលយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្ម នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ និងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់នៃទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក។


ខុស

គ្មានភ្នាក់ងារ ភាពជាដៃគូ ការបណ្តាក់ទុនរួមគ្នា ឬទំនាក់ទំនងការងារត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលទ្ធផលនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ហើយអ្នកមិនមានសិទ្ធិអំណាចណាមួយដើម្បីចងពួកយើងក្នុងន័យណាមួយឡើយ។ យើង​អាច​នឹង​ផ្តល់​ជូន​អ្នក​នូវ​ការ​ជូន​ដំណឹង, រួម​ទាំង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំង​នេះ, តាម​រយៈ​អ៊ី​ម៉ែ​ល, សំបុត្រ​ធម្មតា, ឬ​ការ​ប្រកាស​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ. លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ដែលនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាទទួលយកដោយអ្នកនៅពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក បង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលក្នុងចំណោមអ្នក និងពួកយើងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ ការខកខានរបស់យើងក្នុងការអនុវត្ត ឬអនុវត្តសិទ្ធិណាមួយ ឬការផ្តល់លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ នឹងមិនក្លាយជាការលះបង់ការអនុវត្តសិទ្ធិ ឬការផ្តល់នោះ។ ប្រសិនបើការផ្ដល់ណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានរកឃើញថាមិនអាចអនុវត្តបាន ឬមិនត្រឹមត្រូវ ការផ្តល់នោះនឹងត្រូវកំណត់ ឬលុបចោលក្នុងកម្រិតអប្បបរមាចាំបាច់ ដូច្នេះលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងនៅតែជាធរមានពេញលេញ និងមានប្រសិទ្ធភាព និងអាចអនុវត្តបាន។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនអាចកំណត់បានទេ ផ្ទេរ ឬអាចអនុញ្ញាតបន្តបានដោយអ្នក លើកលែងតែមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនរបស់យើង។ ភាពមិនច្បាស់លាស់ណាមួយនៅក្នុងការបកស្រាយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ មិនត្រូវបកស្រាយប្រឆាំងនឹងភាគីនៃសេចក្តីព្រាងនោះទេ។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះរួមបញ្ចូល និងបញ្ចូលដោយយោងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ដែលអាចត្រូវបានរកឃើញនៅទីនេះ និងការជូនដំណឹងណាមួយទាក់ទងនឹងគេហទំព័រ។


សំណួរ

សំណួរទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ឬសម្ភារៈទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយផ្សេងទៀត អាចត្រូវបានដឹកនាំទៅកាន់បុគ្គលិកជំនួយរបស់យើងដោយផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈ៖ info@khmercuber.com ។

អាប់ដេតចុងក្រោយ៖ 15 មីនា 2021